اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی

وزارت کشور (فرمانداری پارسیان) و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی

وزارت کشور (فرمانداری پارسیان) و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

حامیان و اعضای هیئت علمی
پوستر کنفرانس
حامیان و اعضای هیئت علمی
Image
نمایه مقالات
Image

 متالورژی فیزیکی

متالورژی استخراجی

متالورژی مکانیکی

متالورژی پودر

مهندسی سطح

ریخته‌گری و انجماد

 جوش

شبیه‌سازی و مدل‌سازی

مواد مهندسی

مواد پیشرفته

انرژی و محیط زیست